Concurs pentru ocuparea posturilor de experți în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - A.D.E.R. anunță scoaterea la concurs a 8 posturi de experți în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1057/151477:

  • EXPERT FACILITATOR/MODERATOR (1 post)
  • EXPERT VALORIZARE PATRIMONIU NATURAL (1 post)
  • EXPERT VALORIZARE PATRIMONIU CONSTRUIT (1 post)
  • EXPERT GRUP ȚINTĂ ȘI PARTENERIATE 1 (1 post)
  • EXPERT GRUP ȚINTĂ ȘI PARTENERIATE 2 (1 post)
  • EXPERT GRUP ȚINTĂ ȘI PARTENERIATE 3 (1 post)
  • EXPERT ORGANIZARE COMUNITARĂ (1 post)
  • EXPERT INFORMARE ȘI COMUNICARE (EXPERT COMUNICARE, PROMOVARE ȘI IT) (1 post)

CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE:

Transmiterea dosarelor de candidatură: 28.11.2022 - 08.12.2022
Publicarea rezultatelor: 09.12.2022
Transmiterea eventualelor contestații: 12.12.2022, ora 12.00
Soluționarea contestațiilor: 12.12.2022
Publicarea rezultatelor finale: 13.12.2022

Toate detaliile se regăsesc în fișierul PDF: Concurs pentru ocuparea posturilor de experți