Proiectul ECO-CARPAŢI

Proiectul de colaborare transfrontalieră „ECO-CARPAŢI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, este:
- realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi),
- în colaborare cu:
Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională – ADER (Suceava, România),
Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi
Asociaţia Internațională a Business-ului Mic si Mijlociu „Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova).

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” (grantul UE în cadrul proiectului „ECO-CARPAŢI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, şi reprezintă 715.510,25 euro, echivalent în grivne – 7.866.605,89).

Obiectivele de bază ale proiectului sunt:
a) facilitarea cooperării transfrontaliere între zonele montane în domeniul marketingului produselor agricole, meşteşugurilor tradiţionale şi turismului ecologic, în scopul dezvoltării unei economii ecologice durabile prin consolidarea afacerilor mici şi mijlocii;
b) dezvoltarea locaţiilor ecologice în zona de frontieră prin editarea de publicaţii comune despre turismul ecologic, îmbogăţirea cunoştinţelor despre turismul ecologic conform standardelor UE, schimbul de bune practici, elaborarea traseelor tematice în cele trei ţări (România, Ucraina, Republica Moldova);
c) îmbunătăţirea competitivităţii economice a zonelor montane prin start-up-urile inovaţionale, create pe principiile economiei ecologice şi economiei verzi;
d) îmbunătăţirea infrastructurii zonelor montane prin trasee tematice în cele trei ţări (România, Ucraina, Republica Moldova).

Rezultatele proiectului vor fi:
-    60 de oameni vor participa la traininguri în domeniul eco-turismului, eco-agriculturii şi domeniul artizanatului;
-    45 de planuri de afaceri cu accent pe eco-business (create de participanţii în proiect);
-    15 unităţi de cazare vor participa la un training de 3 zile, în domeniul eco;
-    20 de ghiduri, agenţiile de turism, autorităţile locale din România, Ucraina şi Republica Moldova vor participa la un training în domeniul eco-turismului;
-    1 raport de cercetare;
-    Va fi creat un logo şi un brand EcoBucovina;
-    30 de publicaţii şi ;tiri în mass-media din România, Ucraina şi Republica Moldova;
-    1 scurt film de promovare a eco-turismului montan;
-    Broşuri turistice şi hărţi cu regiunile montane;
-    Vor fi create 5 trasee tematice;
-    1 eco-festival în regiunea montană a Ucrainei.

Durata de realizare a proiectului este de 21 de luni.

 

 Anunț de participare la procedură de achiziție directă - Contract de servicii realizare studii

                      

Anunt de participare la procedura de achiziție directă cu consultarea a trei oferte, în vederea atribuirii contractului de servicii realizare studii CPV 79311200-9, în cadrul proiectului ” ECO-Carpathians –Eco-Business Development in Border Carpathians as Chance for Bettter Economic Competitiveness”, Cod MIS-ETC 1603, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, proiect în care ADER – Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, Suceava este partener de proiect.

ADER – Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, va invita sa participati cu oferta la procedura de achizitie directa, in vederea atribuirii contractului de servicii realizare studii, CPV 79311200-9.

Baza legala privind organizarea procedurii: Anexa IV – Achizitii din cadrul Ghidului de finantare pentru Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Contractul de finantare MIS-ETC CODE: 1603 pentru proiect ECO-Carpathians –Eco-Business Development in Border Carpathians as Chance for Bettter Economic Competitiveness”, Cod MIS-ETC 1603,  PRAG – Practical Guide to contract procedures for European Union External actions.

Tip contract: Contract de servicii realizare studii: ”Cercetarea și crearea unui profil local pe teritoriul romanesc” / ”Elaborarea a două trasee tematice în teritoriul romanesc, inclusiv cercetare in teren, descriere trasee si pregatirea pasaportului traseelor”.

Termen de executie – 6 luni.

Valoare estimata:  16000 EURO (TVA inclus).

Documentatia de atribuire se ridica gratuit de la sediul ADER– Asociația de Dezvoltare Economică și Regionala, in baza unei Solicitari scrise ce va contine datele de identificare ale solicitantului, Tel/Fax, Email, adresa, persoana de contact sau se poate descarca de pe site-ul www.asociatia-ader.ro.   

Oferta continand documentele necesare indeplinirii criteriilor de selectie, propunerea tehnica si financiara conform fisei de date, se vor depune la sediul ADER direct sau prin curier, pana cel tarziu 05.09.2014 ora 16:00, deschiderea ofertelor se face la sediul ADER in ziua de 08.09.2014 ora 10:00. Alte informatii se pot obtine de la sediul ADER.

Adresa: Str. Leca Morariu, Nr. 4, Bl. J, Sc. D, Ap.1.

Persoana de contact – Ancuta Cotoara, Asistent manager proiect

Tel/fax. 0230530142

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Descarca: Documentatie