Consultarea online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural.

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) vă invită să participați la Consultarea online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural.

Această consultare se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod MySMIS2014+ 151477.

Vă invităm să accesați formularul online din linkul: CONSULTARE ONLINE

Așteptăm cu interes opiniile dvs.