Festivalul Montan "Traista Bucovineană", 17 mai 2015, Cernăuți, Ucraina

În cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră „ECO-CARPAȚI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră ca o şansă mai bună pentru competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi), în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic si Mijlociu „Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova), în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013”, s-a desfășurat în data de 17 mai 2015, în orașul Cernăuți, Festivalul Montan (Mountain Festival) în vederea promovării obiceiurilor, tradițiilor și a ecoturismului în regiunea transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova.
Festivalul Montan s-a adresat meșterilor populari, sectorului de afaceri din turism, agroturism și agricultură ecologică, precum și reprezentanților comunităţilor locale.
Cu acest prilej dorim să le mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre și au participat activ la acest eveniment.
Vă mulțumim tuturor!
Proiectul de cooperare transfrontalieră „ECO-CARPAȚI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră ca o şansă mai bună pentru competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603 a primit finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

FACEBOOK


Graniţe comune. Soluţii comune
www.ro-ua-md.net