Proiect Jo.B.S Center - Curs Echipa - Dezvoltare şi Motivare

Asociația de Dezvoltare Economică şi Regională „ADER” (Suceava, România), a susținut în lunile aprilie cursul „Echipa -Dezvoltare şi Motivare", organizat în cadrul proiectului „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)” (Instrument pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiunea de graniță RO-UA-MD), COD MIS-ETC: 1934, al cărui aplicant este Camera de Comerț și Industrie Suceava.

Cursul „Echipa -Dezvoltare şi Motivare" a fost organizat la sediul Camerei de Comerț şi Industrie Suceava, str Universității, nr 15-17, municipiul Suceava.
Cursul s-a adresat tuturor administratorilor de IMM-uri și angajaților.
Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează proiectul mai sus menționat în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Bucovina (Cernăuți,Ucraina), Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi (Republica Moldova) şi Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională „ADER” (Suceava, România).
Obiectivul general al proiectului reprezintă sprijinirea și consolidarea mediului de afaceri din regiunile de frontieră, prin promovarea de parteneriate economice şi implementarea de soluţii inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor din regiunea transfrontalieră.


Proiectul a primit finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Granițe comune. Soluţii comune.
www.ro-ua-md.net