Consultare publică cu privirea la alegerea logo-ului din cadrul proiectului Eco-Carpați

În cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră „ECO-CARPATI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră ca o şansă mai bună pentru competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi), în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA»(Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic si Mijlociu „Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova), în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013”, se organizează  o  consultulare publică cu privire la alegerea logo-ului proiectului.

Vă rugăm în acest sens să alegeți o variantă din cele trei prezentate din linkul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1uLDZWRQLpSc0Jm-GX3TubG9Pga_rzs5ug6TaDC5MGyA/viewform

 

Vă mulțumim!

Echipa ADER

 

Proiectul a primit finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Granițe comune. Soluţii comune.
www.ro-ua-md.net