Despre ADER

Activităţile asociaţiei sunt bazate pe implicarea cetăţenilor în schimbarea pe care şi-o doresc, pe voluntariat, pe informarea transparentă privind oportunităţile de dezvoltare individuală şi organizaţională.

Promovăm consilierea, planficarea şi dezvoltarea participativă. Iniţiem activităţi menite să dezvolte spiritul citadin în spaţiul urban şi să conserve civilizaţia şi autenticitatea culturii rurale în mediul rural.

Valorile pe care asociaţia le promovează sunt egalitatea de şanse în dezvoltarea individuală, încurajarea antreprenoriatului în dezvoltarea economică, încurajarea dezvoltării durabile în dezvoltarea regională. Promovăm dezvoltarea complexă a regiunii cu preţuirea istoriei şi a valorilor culturale ale patrimoniului material şi imaterial. Proiectele dezvoltate de ADER urmăresc o viaţă mai bună, pentru oameni mai buni, într-un mediu mai bun.