Curs Formator acreditat A.N.C.

 

Ce obţii?
• Certificat de specializare profesională Formator eliberat de Ministerul Educaţiei  Naţionale şi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
• Cunoştinţe moderne de educare şi instruire a adulţilor.

 

De ce să participi?
Cursul îţi propune o abordare interactivă cu profund caracter practic a noţiunilor de instruire, formare şi training, având ca obiectiv însuşirea de către cursanţi a unor cunoştinţe, tehnici şi abilităţi practice de formare - esenţiale pentru optimizarea procesului de formare profesională - şi dezvoltarea unor echipe de traineri cu suflu nou.

 

Abilităţi dobândite
După parcurgerea acestui curs participanţii vor însuşi competenţele necesare proiectării, derulării, evaluării şi revizuirii activităţii teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
În urma participării la curs, conform Ghidului Ocupaţiilor din România, formatorul va acoperi principlale domenii de cunoştinţe necesare practicării acestei ocupaţii, cum ar fi:
• deprinderi profesionale specializate aplicabile
• predare, prelegeri
• formarea profesională a persoanelor
  Tematica cursului
• Comunicarea eficientă la locul de muncă
• Pregătirea formării
• Realizarea activităţilor de formare
• Evaluarea participanţilor la formare
• Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
• Marketing-ul formării
• Proiectarea programelor de formare
• Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
• Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Durata cursului este de 120 de ore, din care:

Costul cursului este de 300 LEI cadre didactice

                                    600 LEI persoane fără pregătire didactică

Acte necesare pentru înscriere:
Certificat de naştere – copie
Buletin/carte de identitate – copie
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
Diplomă de licenţă – copie

Curriculum Vitae


___________________________________________________________________________
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 conform ORDIN 353/23.07.2003 MMSSF  si ORDIN 5202/8.10.2003 MECT, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire.