Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

 

Valoarea totală a proiectului: 955,906.30 lei, din care 951,743,68 lei valoare eligibilă și 4,162.62 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia.

Durata proiectului: 16 luni

în parteneriat cu APDT - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și ADER - Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, derulează, în baza contractului de finanțare POCA/111/1/1/111701 din 11.05.2018, proiectul "POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă".

Proiectul se concentrează pe creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor/ acţiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern cu scopul dezvoltarii/ promovarii unui turism sustenabil.

Implicarea ONG-urilor din turism în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de guvern privind problemele cu care se confrunta domeniul turistic. Principalele propuneri privesc: - reducerea evaziunii fiscale in industria hoteliera - masuri de securitate in turismul national - garantarea pachetelor turistice - legea privind statutul OMD-urilor - legea turismului

Dezvoltarea de abilitati specifice privind implicarea angajatilor ONG-urilor si a partenerilor sociali in demersul de elaborare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de guvern. In acest acest sens vor fi organizate cursuri de formare - advocacy si loby pentru a intelege care este demersul in formularea de politici publice. De asemenea pentru a identifica si formula corect problemele cu care se confrunta cei implicati in domeniu se va organiza un curs pentru managerii Organizatiilor de Management al Destinatiilor. Vor fi organizate debateri si intalniri in care se vor propune si analiza posibile alternative la politicile publice initiate de guvern.

Creşterea gradului de informare şi conştientizare a societăţii publice privind implicarea comunităţii în viaţa publică şi participarea la procese decizionale

Grupul țintă al proiectului este format din 270 persoane.

Rezultate estimate ale proiectului

- 20 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy si lobby si 20 de persoane instruite/ formate in managementul destinatiei, minim 250 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali participante la dezbateri publice pe tema turismului

- minim o politica publica alternativa in domeniul turismului elaborată

- minim o politica publica alternativa în domeniul turismului promovata si acceptata

- platforma de comunicare/ mecanism/ instrument de consolidare a dialogului social si civic implementata la nivel national