Lansarea proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R. anunță lansarea proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod MySMIS2014+ 151477.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 14 luni, are o valoare totală de 407.526,15 lei și se concentrează pe optimizarea proceselor orientate către beneficiarii dezvoltării durabile a spațiului rural, prin adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile de protejare și valorizare a patrimoniului local. Patrimoniul local, deși bogat și cu potențial de susținere a dezvoltării locale, poate fi susținut doar prin protejarea resurselor patrimoniale valoroase și dezvoltarea unui turism sustenabil.

Proiectul va urmări:

  • Creșterea capacității ONG-urilor și autorității publice locale de a formula măsuri în domeniul dezvoltării durabile a spațiului rural, cu implicarea comunității și partenerilor sociali, prin organizarea unei dezbateri, dezvoltarea și propunerea unor metodologii de cercetare și inventariere/interpretare a resurselor valoroase ale patrimoniului construit și patrimoniului natural, a unei platforme de comunicare online cu caracter permanent pentru actorii principali din domeniul patrimoniului, crearea de minim 12 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale și constituirea unui consiliu consultativ PACT (Patrimoniu - Animarea comunității - Turism);
  • Îmbunătățirea capacității a 60 de participanți din cadrul ONG-urilor, partenerilor sociali, actorilor sociali, aleși locali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, de a activa ca facilitatori comunitari și de a coordona dezvoltarea de proiecte de dezvoltare strategică pentru regenerarea rurală, prin organizarea de programe de formare în domeniile: managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă, formare și organizare comunitară și managementul destinațiilor din mediul rural;
  • Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății civile privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procesele decizionale, prin diseminarea la nivel extins a practicilor identificate și a instrumentelor realizate în program.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • 60 Participanți din cadrul ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanți ai actorilor sociali, aleși locali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție) formați în domeniile Managementul proiectelor comunitare cu abordarea participativă, Formării și organizării comunitare și Managementul destinațiilor din mediul rural;
  • 12 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local și 1 consiliu consultativ PACT;
  • 1 Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren;
  • 1 Ghid PACT (patrimoniu, angajarea comunităţii şi turism) de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor locale şi ale societăţii civile;
  • 1 Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit, cu ajutorul actorilor locali.

Comunitățile pilot care vor fi avute în vedere în mod special în activitățile proiectului sunt: Fundu Moldovei, Cacica, Vatra Moldoviței, Sucevița, Putna, Poiana Stampei, Panaci, Mânăstirea Humorului.

Informații suplimentare se pot obține de la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R., email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .