Proiectul "Salvează Satul Bucovinean"

ADOPTĂ O CASĂ! SALVEAZĂ SATUL BUCOVINEAN!

Acest proiect nu luptă împotriva modernizării, ci doreşte să convingă că NOUL nu trebuie neapărat să elimine VECHIUL, ci poate să îl completeze armonios, şi că „a construi” nu trebuie să însemne neapărat „a dărâma”.

Misiunea

Promovarea unei arhitecturi contemporane care să se armonizeze cu peisajul tradițional al Bucovinei, în vederea păstrării atractivității culturale și turistice a zonelor rurale din Bucovina. 

Problema identificată

Casele vechi dispar şi sunt înlocuite cu case noi, al căror stil de construcţie contrastează cu frumuseţea caselor vechi tradiţionale. Odată cu casele vechi dispare istoria satelor, iar modul tradiţional de a trăi al ţăranului din Bucovina va fi doar un exerciţiu de imaginaţie al celor ce vor citi cărţi de istorie. Această evoluție este una firească, însă progresul trebuie să întregească armonios peisajul cultural existent.

Casele tradiţionale sunt resurse în turism, întregesc imaginea publică a destinaţiei turistice Bucovina şi au un potenţial remarcabil pentru obţinerea de venituri suplimentare de către populaţia locală.

 Numeroase construcţii noi se fac cu dărâmarea în totalitate a caselor vechi, tradiţionale. Doar în cazuri extrem de rare casele noi preiau elemente din stilul arhitectonic tradițional.

În multe situații, casele noi contrastează prin volum, culori stridente și înălțime cu peisajul existent. Pe ansamblu, acest lucru duce la o POLUARE ARHITECTONICĂ care distruge frumuseţea zonei rurale şi atractivitatea turistică a Bucovinei. Peisajul cultural tradițional este parte integrantă a produsului turistic Bucovina, iar afectarea acestuia va duce în timp la afectarea imaginii acestei destinații turistice.

 

Grup ţintă vizat de proiect:

-      proprietari ai caselor vechi (acţiuni de conştientizare şi de conservare)

-      populaţia din zona rurală, pe toate segmentele de vârstă (acţiuni de sensibilizare şi educare)

-      alte grupe de interes/stakeholderi şi multiplicatori: primării, ONG – uri, GAL-uri, cadre didactice etc.

 

Obiective pe termen lung

O1: De a păstra în fiecare sat al Bucovinei măcar câteva case tradiţionale, reprezentative, prin încurajarea şi sprijinirea directă a proprietarilor să realizeze lucrări de consolidare şi reabilitare;

O2: De a promova arhitectura tradiţională din Bucovina prin campanii media în vederea conştientizării populaţiei locale şi pentru sensibilizarea potenţialilor susţinători ai proiectului;

O3: De a inventaria şi promova caracteristici tradiţionale de construcţie a caselor, care să fie preluate de noile construcţii civile din zona Bucovinei;

O4: De a redescoperi meşteşugurile și meseriile tradiţionale, de a le promova prin organizarea de workshop-uri şi şcoli de vară.

 

Acţiuni derulate până în prezent:

-      Întâlnire cu partenerii de proiect (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Muzeul Satului Bucovinean, Asociaţia pentru Turism Bucovina, Asociaţia ADER)

-      Seminar de informare cu privire la caracteristicile Satului Bucovinean. Participanţi: studenţii participanţi la campaniile de identificare a caselor tradiţionale. Seminarul a fost organizat de Muzeul Satului Bucovinean, prin bunăvoinţa doamnei Violeta Enea și colegilor de la instituția menționată (2011, 2012, 2013, 2014 și 2015);

-      Cercetare în teren. Campanie de documentare şi de identificare a caselor tradiţionale. Pentru fiecare casă a fost completată o Fişă Semnal şi un chestionar de identificare a  motivelor pentru care acestea sunt modificate sau dărâmate. Studenţii au trebuit să realizeze fotografii de ansamblu, de detaliu şi fotografii cu proprietarii. 400 de case inventariate în intervalul 2011-2015;

-      Parteneriate. Studenţilor Facultății de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (specializările Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, anul II şi Managementul Firmelor de Comerţ, Turism şi Servicii), li s-a alăturat un grup de studenţi de la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti în vederea consolidării cercetării pe teren deja demarată și pentru a investiga transformările ce au avut loc în peisajul cultural bucovinean (27 mai – 6 iunie 2013);

-      A fost organizată la Universitatea „Ştefan cel Mare” o primă expoziţie a planşelor realizate de studenţi „Casele vechi spun poveşti” în iulie-august 2011, urmată de expoziții în 2012, 2013, 2014 și 2015;

-      Participare la programului Zilelor Sucevei. Casele bucovinene fotografiate în cadrul proiectului „Salvează Satul Bucovinean” au fost expuse la Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene în cadrul expoziţiei „Iana Sânziana și Casa Bucovineană” - o manifestare organizată de cotidianul Crai Nou, agenţia de turism Acces Travel și Asociația IaBucovina (24 iunie 2013);

-      Realizarea site-ului www.satele-bucovinei.ro (2012);

-      Evenimente de conștientizare a tineretului și copiilor din mediul urban, prin organizarea de acțiuni gen Street Delivery: ADUCEM SATUL ÎN PARC 2013, 2014 și 2015;

-      Sprijinirea Casei Aioanițioaie din Putna pentru refacerea acoperișului din draniță (1000 lei, anul 2013) și finanțarea a 6000 de pliante Așa Da / Așa Nu, ce au fost distribuite de studenți în sate în timpul studiilor în teren, acțiuni realizate cu ajutorul fondurilor strânse din obiectele hand made confecționate de studenți;

-      Realizarea - pe bază de voluntariat și tipărirea cu finanțarea CJ Suceava a broșurii Satul Bucovinean ca Destinație Turistică (2013), broșură ce poate fi descărcată on-line și de pe site-ul www.satele-bucovinei.ro;

-      Realizarea a 2 bannere stand up utilizate în promovarea proiectului și sensibilizarea publicului participant la evenimente;

-      Evenimente de promovare și strângere de fonduri:

 • Organizare licitaţie de obiecte vechi (donate de studenții de la turism) la cafeneaua Giovani Caffe după care, în aceeaşi locaţie, a avut loc evenimentul „Seară Bucovineană” (2011).
 • Organizare Bazar Urban, ediția 1, decembrie 2015.

 

Activităţi ce se intenţionează a se realiza pe viitor  în cadrul proiectului (lista este deschisă):

 1. Cercetare în teren, în fiecare vară, în vederea monitorizării stării caselor consemnate şi pentru completarea bazei de date. Investigarea și inventarierea stilurilor de construcţie (Posibili participanţi: studenţii de la turism, studenţi de la arhitectură, voluntari); Documentarea intervenţiilor negative în renovarea caselor şi în peisajul spaţiului rural;
 2. Identificarea meşterilor locali, în special a celor în zidărie şi lemnărie, draniţă etc. care ar putea fi angajaţi în reabilitarea caselor;
 3. Acţiuni de reabilitarea unor case, sprijin în lucrări de consolidare şi conservare, cu implicarea meşterilor populari în lemnărie şi zidărie şi cu participarea de voluntari (studenţi, arhitecţi şi orice alte categorii interesate). În vara anului 2016 ar trebui să demareze reabilitarea unei case, ca proiect-pilot care să contribuie apoi la diseminarea tehnicilor utilizate;
 4. Realizarea unui catalog cu clasificarea caracteristicilor caselor pe subzone din Bucovina, și pe diferite perioade istorice (case tradiţionale româneşti, germane; de cca. 200 de ani, de la începutul secolului XX etc.);
 5. Identificarea, în cooperare cu specialişti în arhitectură, de soluţii de modernizare care să crească calitatea vieţii proprietarilor caselor, dar să se armonizeze cu ansamblul construcţiei;
 6. Realizarea unor pliante cu astfel de soluţii şi distribuirea acestora în campaniile de informare a populaţiei locale (a se vedea proiectele GTZ din Timişoara și Sibiu de Reabilitare a Oraşului Vechi / Altstadtsanierung);
 7. Organizarea unui concurs de arhitectură: Realizarea unor proiecte de case noi care să includă / asimileze elemente arhitecturale și de decor specifice caselor tradiționale din Bucovina;
 8. Campanii de conştientizare a comunităţii locale şi a autorităţilor publice prin:
  1. Expoziţie de bannere stand up la evenimente locale (hramuri, târguri, alte evenimente);
  2. Seminarii de sensibilizare şi informare a autorităţilor publice locale, în problematica peisajului public şi managementul destinaţiilor turistice şi culturale;
  3. Realizarea de tipărituri, prin sponsorizări:
 • Pliante cu caracteristici tradiţionale pe zone şi areale etnografice;
 • Pliante cu soluţii corecte de reabilitare;
 • Cărţi de colorat pentru şcolarii din sate;
 1. Fundraising/ strângere de fonduri pentru implementarea acţiunilor propuse:
  1. Persoane particulare;
  2. Companii (prin mesaje şi acţiuni tip CSR – Corporate Social Responsibily);
 2. Şcoli de vară şi cursuri de iniţiere în meserii tradiţionale (uns cu lut, lemnărie, zidărie). Şcoala de meşteşugari ar trebui să fie realizată în teren, cu renovarea unei case vechi;
 3. Clasificarea satelor d.p.d.v. al atractivităţii lor pentru turismul rural;
 4. În colaborare cu arhitecții interesaţi - pliant cu propuneri de soluții tehnice și design, pe zone geografice, pentru casele noi;
 5.  Menţionarea caselor vechi în pliantele de promovare turistică;
 6. Identificarea și protejarea altor clădiri și obiective din mediul rural, de interes pentru peisajul cultural al Bucovinei.

 

Coordonatori și parteneri ai proiectului

- Carmen Chaşovschi este conferenţiar la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava. A lucrat în vara anului 2009 în zona Sibiului pentru proiectul de promovare a peisajului tradiţional, în cooperare cu Fundaţia de Reabilitare Urbană Sibiu, actual Heritas, www.heritas.ro și a propus multiplicarea acestui proiect pentru zona Bucovinei;

- Violeta Enea este muzeograf la Muzeul Satului Bucovinean,  a participat direct la realizarea acestuia şi coordonează lucrări de documentare și educare, este co-autor al broșurii Satul Bucovinean;

- Ancuța Cotoară Wamsiedel este coordonator de proiect și reprezintă asociația ADER;

-      Magda Grădinariu, coordonator al asociației IaBucovina, organizație ce promovează valorile tradiționale ale Bucovinei;

-      OAR Filiala Nord-Est, inițiator al proiectului Bucovina – un peisaj cultural în transformare.

 

Inițiative similare în Bucovina și România

Bucovina - un peisaj cultural în transformare. Proiect Cultural 2009-2012 | coordonat de către Ordinul Arhitecților din România, prin filiala Nord-Est și Asociația Heritage, finanțat din timbrul arhitecturii, http://bucovinapeisajcultural.blogspot.ro;

 

Inițiative similare internaționale

 • http://www.maisons-paysannes.org

 

Sponsor 2022

Trutzi - Meșteșugari în Fier