Proiecte

Curs Managementul Destinației Turistice

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) vă invită să participați la cursul Managementul destinației turistice, organizat în cadrul proiectului „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Citeste mai mult...

ADER angajează Expert planificare

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER angajează Expert planificare în cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov - ADDJB - beneficiar
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov - APDT Brașov - partener
Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER – partener

Citeste mai mult...

POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Titlu proiect: POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Citeste mai mult...