Proiectul Joint Business Support Centre

  • Tipărire

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea şi consolidarea mediului de afaceri din regiunile de frontieră, prin promovarea de parteneriate economice şi implementarea de soluţii inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor din regiunea transfrontalieră.

Principalele activităţi ale proiectului vor viza: identificarea tipurilor de training necesare pentru IMM-urile din zona transfrontalieră, îmbunătăţirea activităţii IMM-urilor din regiune, prin oferirea unor pachete de training care sa vină în întampinarea nevoilor companiilor, crearea unei platforme e-learning şi promovarea IMM-urilor din regiunea de graniţă RO-UA-MD, prin crearea unui centru comun de sprijinire a afacerilor – Jo.B.S. Center.

Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi se adresează IMM-urilor din regiunea transfrontaliera RO-UA-MD, atât antreprenorilor cât şi angajaţilor.

Valoarea totală a finanţării fiind de 1.439.713,00 Euro, echivalent 6.393.045,58 Lei, din care 1.295.741,70 Euro, echivalent 5.753.741,02 Lei, reprezintă contribuţia Uniunii Europene.