Proiectul "Joint Business Support Centre"

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea şi consolidarea mediului de afaceri din regiunile de frontieră, prin promovarea de parteneriate economice şi implementarea de soluţii inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor din regiunea transfrontalieră.

Principalele activităţi ale proiectului vor viza: identificarea tipurilor de training necesare pentru IMM-urile din zona transfrontalieră, îmbunătăţirea activităţii IMM-urilor din regiune, prin oferirea unor pachete de training care sa vină în întampinarea nevoilor companiilor, crearea unei platforme e-learning şi promovarea IMM-urilor din regiunea de graniţă RO-UA-MD, prin crearea unui centru comun de sprijinire a afacerilor – Jo.B.S. Center.

Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi se adresează IMM-urilor din regiunea transfrontaliera RO-UA-MD, atât antreprenorilor cât şi angajaţilor.

Valoarea totală a finanţării fiind de 1.439.713,00 Euro, echivalent 6.393.045,58 Lei, din care 1.295.741,70 Euro, echivalent 5.753.741,02 Lei, reprezintă contribuţia Uniunii Europene.