ADER angajează Expert planificare

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER angajează Expert planificare în cadrul proiectului ”Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) - beneficiar
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) - partener
Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - A.D.E.R. – partener.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacităţii ONG-urilor de la nivel naţional, în special din domeniul turismului, de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul, iniţiate de Guvern.

Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor/ acţiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui turism sustenabil.


Rezultatele vizate:
- 20 de persoane din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniile advocacy şi lobby și 20 de persoane instruite/ formate în managementul destinației;
- minim 250 de persoane din ONG-uri şi parteneri sociali participante la dezbateri publice pe tema turismului;
- minim o politică publică alternativă elaborată în domeniul turismului;
- o platformă de comunicare pentru consolidarea dialogului social și civic implementată la nivel național;
- minim o politică publică alternativă în domeniul turismului promovată și acceptată.

Condiții minime Expert informare și selecție grup țintă:
- Studii superioare de lungă durată - 4 ani
- Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană, dobândită în calitate de expert, coordonator, manager, asistent manager, etc. – minim 1 an
- Experiență de lucru cu autorități publice locale și centrale
- Experiență de lucru cu ONG-uri
- Experiență în organizarea, coordonarea și derularea de evenimente/workshop-uri
- Experiență în activitatea de lobby și advocacy / elaborare de politici publice.

Competențe solicitate:
- Utilizare PC;
- Abilități de comunicare, moderare discuții;
- Competențe organizatorice și de coordonare;
- Permis auto categoria B.

Durata vizată pentru post – 11 luni
Program flexibil – 42 de ore/ lună (11 luni), disponibilitate pentru deplasări.

Locația pentru derularea activității sunt regiunile: Nord-Est, Sud-Est, Vest, Nord-Vest.

Atribuții:

• Coordonează activităţile de organizare a dezbaterilor publice pe tema turismului în regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Vest, Nord-Vest. și a unei întâlniri de lucru la nivel național;
• Inițiază / organizează întâlniri cu reprezentanți ai ONG-urilor si autorităților publice din domeniul turismului în vederea dezbaterilor cu privire la problemele turismului;
• Identifică locațiile privind organizarea dezbaterilor publice pe tema turismului;
• Se ocupă de identificarea grupului țintă participant la dezbateri – angajați, membri, voluntari din cadrul ONG-urilor cu activitate în domeniul turismului și personal sau reprezentanți din cadrul autorităților publice centrale și locale cu activitate în domeniul turismului;
• Încheie acorduri de parteneriat cu potențiale ONG-uri participante;
• Participă la dezbaterile publice și colectează informațiile pentru a fi ulterior diseminate pe platforma de comunicare;
• Colectează informații despre destinațiile pe care le reprezintă acestea, de la ONG-urile din regiunile de dezvoltare menționate;
• Diseminează în cadrul dezbaterilor, informații cu privire la cursurile de formare de lobby și advocacy și identifică persoanele ce vor participa la aceste cursuri și la cursurile de managementul destinației;
• Organizează cursurile de managementul destinației în colaborare cu expertul ce va fi angajat pe această activitate;
• Organizează 4 dezbateri publice regionale; organizează și participă la 2 întâlniri de lucru naționale; participă la dezbateri publice regionale organizate de aplicant și sprijină aplicantul în organizarea întâlnirilor de lucru naționale.
• Participă la elaborarea propunerilor de politici publice

Activitatea desfășurată de Expertul planificare va fi susținută de documente justificative – rapoarte de deplasare, acorduri de parteneriat încheiate cu ONG-urile, liste de prezență de la dezbaterile publice și de la întâlnirea de lucru de la nivel național, fotografii, ordine de deplasare etc.

Persoanele interesate pot depune CV-ul precum și alte documente considerate relevante de către aplicant (diplome de studii, contracte de muncă pentru demonstrarea experienței) până la data de 28.07.2018 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .
Persoanele care corespund cerințelor vor fi selectate și vor fi invitate pentru a participa la interviu.

Relații suplimentare se pot obține la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon 0722702010.